Åbningstid i dag: 10-17
Åbningstid i dag: 10-17
Åbningstid i dag: 10-17
Åbningstid i dag: 10-17
Åbningstid i dag: 10-17
Åbningstid i dag: 12-17
Åbningstid i dag: 12-17
Menu

KLARA HOBZA (CZ), DENTAL GROWTH, 2019

Et flag er et statisk symbol, men Hobzas flagprojekt udvikler sig cyklisk. Gennem sine tre flag viser hun kæberne og tændernes udvikling på et barn på hhv. 6 måneder, 6 år og 12 år. Hendes registrerende måde at tegne på knytter an til naturstudiet og menneskets måde at katalogisere sin omverden på.


 

 


 

Tilbage

FLAG / ERFALASOQ

FLAG / ERFALASOQ