Åbningstid i dag: 10-17
Åbningstid i dag: 10-17
Åbningstid i dag: 10-17
Åbningstid i dag: 10-17
Åbningstid i dag: 10-17
Åbningstid i dag: 12-17
Åbningstid i dag: 12-17
Menu

Jette Bang & Kirsten Klein
18. juni - 21. august 2016

To fotografer - to syn på Menneskets Land.

Der er mere end en generation mellem Jette Bang (1914-1964) og Kirsten Kleins (f.1945) fotografiske virke på Grønland. Et tidsrum, hvor landet og dets "motiver" på en og samme tid både har undergået massive forandringer og samtidig er forblevet uforandrede. Byerne, bygderne og levevilkårene i Grønland, som Kirsten Klein besøgte i 2012, er i dag vidt forskellige fra dem, Jette Bang dokumenterede i 1940'erne, 50'erne og 60’erne. Den grønlandske natur fremstår derimod uforanderlig omend konsekvenserne af klimaforandringerne bliver tydeligere år for år.

Trods tidsforskydelsen, klimaændringer og landets samfundsmæssige udvikling, så er der klare slægtskaber mellem de to fotografer og deres billeder, som er skabt med samme intensitet og ærlighed overfor motiverne.

For ud over at demonstrere den selvfølgelige tekniske og professionelle fotografiske kunnen, så besidder begge kunstnere en indlevelsesevne og sensibilitet, som gør at deres fotografier vokser og løftes til et kunstnerisk niveau. Og selvom deres værker kan indeholde tidsspecifikke elementer, er de alligevel tidløse i kraft af sensibiliteten og respekten overfor det afbildede, der ofte er nøgterne og medlevende hverdagsskildringer. For Jette Bangs vedkommende er det mennesket i ”livssituationer”, for Kirsten Klein er fokus rettet mod landet og naturen i sensommeren og efterårets vejrlig.

En anden fælles og mere kuriøs berøringsflade er den tidligere udstedsbestyrer i Saqqaq, Hannibal Fencker (1914-1986). Fencker var Jette Bangs assistent i forbindelse med optagelserne af filmen ”Inuit”, der vises i udstillingen, og de to udviklede et nært venskab. Samme Fenckers røde træhus, der i dag bl.a. fungerer som kunstnerbolig, dannede rammen for Kirsten Kleins besøg i Saqqaq i august 2012. Fencker er således – om end mere indirekte – til stede i begges værker…

Med udstillingens todelte fokus – mennesket og landet - giver den et samlende indtryk af Grønland - Kalaallit Nunaat, der som bekendt betyder Menneskenes Land – før og nu.

Kuratorer:
Leise Johnsen og Kirsten Klein.

Udstillingen er arrangeret i samarbejde med:
Kunstetagerne i Hobro samt Nuuk Kunstmuseum.

Udstillingen har modtaget støtte fra:
Statens Kunstfond
Grosserer L.F. Foghts Fond
Skibsreder C. Kraemer og Hustru Mathielde Kraemer's Grønlandsfond
Arktisk Institut
Mariagerfjord Kommune
Sermersooq kommunia / Nuuk Kommune

 

Læs mere om Kirsten Klein

Læs mere om Kirsten Klein

gå på opdagelse i flere billeder fra arktis

gå på opdagelse i flere billeder fra arktis