Åbningstid i dag: 10-17
Åbningstid i dag: 10-17
Åbningstid i dag: 10-17
Åbningstid i dag: 10-17
Åbningstid i dag: 10-17
Åbningstid i dag: 12-17
Åbningstid i dag: 12-17
Menu

Naturen på stoffer

Nordiske naturindtryk omsat i tekstil og bevægelse.
Anna Rosa Hiort-Lorenzen og Kasper Daugaard.

5. september - 1. november

Inspireret af arktiske naturfænomener og naturoplevelser i området omkring den nordislandske fiskerby Skagaströnd, har tekstilkunstner Anna Rosa Hiort-Lorenzen og koreograf Kasper Daugaard Poulsen samlet og omsat en række indtryk og motiver til en “tekstil iscenesættelse” af den magiske natur.

Det er fascinerende og bjergtagende fænomener som det pulserende nordlys, horisontens bjerge og knagende isbræer, lava, myriader af langsomtvoksende mosarter og havets omskiftelighed, der fortolkes i farvede tekstiler, mønstre, lyd og fosforescerende pigment. Med særskilte lydspor samt skiftende vind- og lysforhold er rammen sat for en forbløffende og fascinerende magisk vandring gennem udstilligen.

Fakta, fiktion, fortolkning
Udstillingen består af 6 værker, som er inspireret af eller afbilder et element fra den nordiske natur. Dette naturelement belyses med fakta, det perspektiveres med en fiktion, og det præsenterer en fortolkning af sit motiv, både i lys og i mørke. Ved at tilsætte tekstilerne en tilrettelagt luftstrøm, ændrer de i de skiftende lysforhold karakter og stoflighed og bliver med ét organiske, levende. De besjæles.

Sådan er nemlig værkernes natur: man ser dem i lys og tror, man kender dem. Men når lyset slukkes, forvandles de, og kun publikums egen fantasi sætter grænserne for deres fortolkning af det drama, der udspiller sig for øjnene af dem.

Lysstof - den magiske natur er støttet af:
Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst
Aarhus Kommunes Kulturudviklingspulje
Bikubenfonden
Danmarks Nationalbanks Jubilæumsfond af 1968 
Aage og Johanne Louis-Hansens Fond
Den Letterstedska Föreningen 
Beckett-Fonden
S
tatens Værksteder for Kunst

Læs anmeldelse fra Magasinet Kunst

Læs anmeldelse fra Magasinet Kunst