Åbningstid i dag: 10-17
Åbningstid i dag: 10-17
Åbningstid i dag: 10-17
Åbningstid i dag: 10-17
Åbningstid i dag: 10-17
Åbningstid i dag: 12-17
Åbningstid i dag: 12-17
Menu

GRØNLANDSMALEREN
Emanuel Aage Petersen (1894-1948)

27. juni - 23. august

Har man først engang beskuet Grønlands vidt forrevne Fjælde [...], set Nordlyset flamme på den mørke Nattehimmel, er man bjergtagen. Dets mægtige Natur lokker og kalder - alt i en raaber af Længsel.

Med eventyr og udlængsel i årerne fik Emanuel Aage Petersen (1894-1948), teaterdekoratør og marinmaler ved Den kongelige Porcelænsfabrik, i 1921 lidt tilfældigt hyre på et fragtskib til Grønland. Og mødet med den storslåede natur og det grønlandske folk skulle blive afgørende for såvel hans liv som hans kunstneriske produktion, der kom til at omfatte næste 2000 værker med motiver fra Grønland.

Allerede på første rejse var Emanuel A. Petersens produktion omfattende og efterspørgslen på værker fra Grønland stor. Selv var han dog ikke tilfreds med værkernes kvalitet, og han betragtede dem som "skolearbejder og studieudkast". Men i de følgende år raffinerede han sin naturalistiske romantiske stil, og i 1925 kunne han med stor national opbakning påbegynde en ambitiøs malerekspedition til samtlige bosteder i Grønland, som skulle danne grundlag for et omfattende billedværk med skildringer af "Grønland og dets Natur".

Op gennem 1920’erne steg Emanuel A. Petersens anerkendelse og i løbet af 1930’erne og 40’erne udstillede han i både ind- og udland. Hans talrige rejser og oplevelser prægede hele hans liv, og da han i 1946 som 52-årig for sidste gang forlod Grønland, havde han da tilbragt i alt seks år på rejser til hovedparten af den beboede del af landet.

For eftertidens kritikere er værkerne med den grønlandske natur, naturfænomener og befolkningens dagligliv i kolonitidens sidste periode snarere blevet betragtet ud fra en kulturhistorisk end en kunstnerisk interesse. I de seneste årtier har der dog igen været stigende efterspørgsel på Emanuel A. Petersens værker blandt både private samlere og til arktiske samlinger rundt om i verden.

Udstillingen er arrangeret i samarbejde med Roar Christiansen, Nuuk.