Åbningstid i dag: 10-17
Åbningstid i dag: 10-17
Åbningstid i dag: 10-17
Åbningstid i dag: 10-17
Åbningstid i dag: 10-17
Åbningstid i dag: 12-17
Åbningstid i dag: 12-17
Menu

Anne-Birthe Hove
1951-2012

24. januar - 12. april
Grafik er som at læse en bog, du skal tæt på og nærlæse. Anne-Birthe Hove

Anne-Birthe Hove (1951-2012) er født og opvokset i Grønland, og var en af landets største og mest anerkendte kunstnere. Vidt favnende i materialevalg og genrer er hendes kunstneriske udtryk mangesidigt og strækker sig fra store offentlige udsmykninger til små frimærker. Gennemgående i hendes oeuvre er imidlertid grafikken, som hun bl.a. lærte at håndtere på både Grafisk Skole, Kunstakademiet i København og Kunstpædagogisk Skole.

I løbet af hele karrieren udviklede og eksperimenterede hun konstant med teknikker og udtryk, og med sin fortællelyst og udprægede sans for materialers muligheder, veg hun aldrig tilbage for en kunstnerisk udfordring.

I et retrospektivt lys giver Anne-Birthe Hoves værk, der ofte har en social vinkling eller kommentar, også indtryk af Grønlands udvikling igennem de seneste 50 år, og selv om naturen er helt central i flere værker, ser man primært dens gengivelser, som baggrund eller præmis for menneskets virke og eksistens.

På den aktuelle udstilling vil man kunne opleve værker fra hele Anne-Birthe Hoves kunstneriske virke, fra de tidlige tegninger i 1960'erne til de sidste grafiske værker i 2012.

Udstillingen er kurateret af Rikke Diemer og arrangeret i samarbejde med Anne-Birhte Hoves mand, Thomas Stensgaard og Bornholms Kunstmuseum. I forbindelse med udstillingen er der produceret et hæfte med udvalgte værker fra udstillingen og tekst af Jørgen Chemnitz.