Åbningstid i dag: 12-17
Åbningstid i dag: 10-17
Åbningstid i dag: 10-17
Åbningstid i dag: 10-17
Åbningstid i dag: 10-17
Åbningstid i dag: 12-17
Åbningstid i dag: 12-17
Menu

BILLEDORD
ORDBILLED

Udstillingen BILLEDORD-ORDBILLED fokuserer på visuel poesi og forholdet mellem det skrevne ord og det visuelle udtryk og består af udvalgte værker fra Steinprent, Færøernes Grafiske Værksted.

9. maj - 10. august

For en række af de billedkunstnere der har tilknytning til Steinprent, har det skrevne ord en central position. For den færøske digter og billedkunstner Tóroddur Poulsen har skriften f.eks. altid været billede - noget visuelt, ligesom billedet for ham er en form for tegnet poesi.

Flere af de præsenterede billedkunstnere er også digtere eller forfattere og har en litterær eller skriftlig virksomhed ved siden af det billedlige. De kombinerer aktivt den visuelle og den poetiske kunst i en art visuel poesi. Andre billedkunstnere lader sig inspirere af ord i det hele taget, hvad enten det drejer sig om stor litteratur eller blot løsrevne sætninger fra tegneserier, reklamer og artikler. Fælles for alle er dog ordets betydning i deres kunst.

Kunstnerne
Nordatlantens Brygge præsenterer i samarbejde med Steinprent et udvalg af grafiske arbejder af: Svend-Allan Sørensen, Knud Odde, Toni Larsen, Zven Balslev, Vibeke Mencke Nielsen, Bjarne Werner Sørensen, Tóroddur Poulsen, Claus Carstensen og Peter Laugesen. Samt originalgrafiske bøger/udgaver af Daniel Milan, Pernille Kløvedal, Bjarne Werner Sørensen, Tóroddur Poulsen, Malene Bang, Zven Balslev, Emil Westmann Hertz, Stefan Rotvit, Søren Petersen, Søren Ulrik Thomsen og Claus Carstensen.

Kurator:Kinna Poulsen.

Læs mere om Steinprent

Læs mere om Steinprent

Svend-Allan Sørensen modtager den norske Queen Sonja Nordic Art Award

Svend-Allan Sørensen modtager den norske Queen Sonja Nordic Art Award