Åbningstid i dag: 10-17
Åbningstid i dag: 10-17
Åbningstid i dag: 10-17
Åbningstid i dag: 10-17
Åbningstid i dag: 10-17
Åbningstid i dag: 12-17
Åbningstid i dag: 12-17
Menu

NORDLYS - Nordens ekspeditionsmalere

På udstillingen vises billeder og tegninger fra de store videnskabelige ekspeditioner til Island, Finland og Grønland, som kunstnerne Harald Moltke, Aage Bertelsen, Achton Friis og Andreas Kornerup deltog i som dokumentationsmalere for godt 100 år siden.

6. marts - 4. juli 2010

Når kunst, historie og naturvidenskab krydser spor.

I samarbejde med Arktisk Institut præsenterer Nordatlantens Brygge udstillingen NORDLYS -Nordens ekspeditionsmalere, med billeder og tegninger fra de store videnskabelige ekspeditioner til Island, Finland og Grønland, som kunstnerne Harald Moltke, Aage Bertelsen, Achton Friis og Andreas Kornerup deltog i som dokumentationsmalere for godt 100 år siden.

Kunstnernes rolle på de gamle, tværfaglige ekspeditioner var at illustrere landet og særlige fænomener såsom nordlys, is- og stenformationer samt lokalbefolkningernes levevis og udseende i en tid, hvor fotografiet endnu havde sine begrænsninger. Resultaterne indgik i etnografiske, meteorologiske og geologiske samlinger, hvor de netop ikke blev opfattet som kunstneriske arbejder, men derimod blev betragtet ud fra deres videnskabelige formål som dokumenter og redskaber for forskningen.

I dag er grænserne mellem videnskab og kunst ikke så eksakte, hvad geologen og maleren Per Kirkebys arbejder fra Grønland er et andet, fornemt eksempel på.

Der vises værker fra K.J.V. Steenstrup og J.A.D. Jensens Grønlands-Ekspeditioner 1876-79 og 1898, Kort- og Matrikelstyrelsens Arkiv, Danmarks Meteorologiske Instituts Nordlys-Ekspeditioner til Island og Finland 1899-1901, Den litterære Grønlandsekspedition 1902-04, Danmark-Ekspeditionen 1906-08 samt fra Per Kirkebys rejse i Grønland i 1993 for Aarhus Kunstmuseum.