Åbningstid i dag: 10-17
Åbningstid i dag: 10-17
Åbningstid i dag: 10-17
Åbningstid i dag: 10-17
Åbningstid i dag: 10-17
Åbningstid i dag: 12-17
Åbningstid i dag: 12-17
Menu

HANS LYNGE - mennesket og myten

Retrospektiv udstilling med værker af Grønlands store kulturelle pioner Hans Lynge (1906-1988).

8. januar - 25. april 2010

Udstillingen Hans Lynge - mennesket og myten, er produceret i samarbejde med Bornholms Kunstmuseum, og præsenterer en række karakteristiske malerier og skulpturelle arbejder af den grønlandske kulturpioner Hans Lynge, hvis litterære, kunstneriske og politiske arbejder har sat sig væsentlige spor i udviklingen af det moderne Grønland.

Et nærmere bekendtskab med Hans Lynges kunstneriske produktion åbner på en gang op for en kunstnerisk oplevelse, samtidig med at hans arbejder giver et indblik i og forståelse for en verden, hvor naturens kræfter, mytologi og en højt udviklet fangerkultur har sat dagsordenen for menneskets færd i Grønland helt frem til i dag.

En udstilling af Hans Lynges kunst er derfor ikke kun et historik tilbageblik, men også et aktuelt bidrag til at give indsigt i mødet mellem den traditionelle grønlandske kultur og det industrialiserede samfund.

I forbindelse med den nylige overgang til selvstyre er Hans Lynges værk endvidere aktualiseret, da han både i skrift og via sit maleri var en markant og tidlig fortaler for Grønlands ret til selvbestemmelse.

I forbindelse med udstilling udgives der et katalog med billeder af udstillingens værker og tekster af kurator Lars Kærulf Møller, formand for landstinget Josef Motzfeldt og mag.art. Birgitte Sonne.

Om Hans Lynge (1906-1988)
Hans Lynge regnes for en af Grønlands mest vidtspændende begavelser. Efter en seminarieuddannelse i Nuuk (Godthåb) virkede han en kort periode som overkateket (lærer), men måtte pensioneres allerede i 1931 pga. tuberkulose. Han blev engageret i politik og opponerede i skrift og tale mod kolonistyrets umyndiggørelse og forskelsbehandling af den grønlandske befolkning. Samtidig indledtes en produktiv kunstnerisk karriere.

I 1945 valgte han under et Danmarksophold at træde ud af politik og gik på Kunstakademiet i København 1947-50. Han foretog mange studierejser i Europa, men det var i Grønlands mennesker, natur og myteverden, han fandt sin vigtigste inspirationskilde, både som billedhugger, maler og digter.