Åbningstid i dag: 10-17
Åbningstid i dag: 10-17
Åbningstid i dag: 10-17
Åbningstid i dag: 10-17
Åbningstid i dag: 10-17
Åbningstid i dag: 12-17
Åbningstid i dag: 12-17
Menu

På udstillingen vises en perlerække af Jens Rosings (1925-2008) fineste værker - private tegninger, akvareller og småfigurer af dyr, hvoraf ingen tidligere har været udstillet.

8. januar - 19. april 2009

"Jeg kan ikke huske andet end, at jeg altid har haft blyanter og slået streger - især af fugle. Jeg kan ikke undvære fugle. Det er en besættelse." Jens Rosing

På udstillingen præsenteres en række af Jens Rosings (1925-2008) fineste værker. Det er tegninger, akvareller og små-figurer af dyr, enten afbilledet som i levende live eller som anatomiske studier af den livløse dyrekrop, udført med en uhyre detaljeringsgrad og indlevelse og forståelse af dyrenes væsen.

Periodemæssigt strækker de udstillede værker sig fra 1943 til midt i 1990'erne. På trods af at Rosing produktion strækker sig over fire årtier, udførte næsten 150 frimærker for Grønlands Postvæsen og lavede flere offentlige udsmykningsopgaver, så betragtede Jens Rosing ikke sig selv som kunstner. Snarere som en håndværker, der stræbte efter perfektion.

Rosing var meget tilbageholdende med at give afkald på sine værker, og udstillede dem kun yderst sjældent. De bedste ting - mesterværkerne, som han udelukkende lavede for sin egen skyld, var private, og er derfor fortsat i familiens besiddelse.

Det er Rosings datter, kunstneren Ina Rosing, der har udvalgt værkerne og i samarbejde med Nordatlantens Brygge arrangeret udstillingen.


Fakta om Jens Rosing

Jens Christian Rosing blev født i Ilulissat (Jakobshavn) i 1925 som søn af den grønlandske forfatter, præst og maler Otto Rosing.

Han besad mange talenter, som alle er kendetegnet ved samme høje integritet og konsekvens, som man oplever i hans kunstværker.

Rosing var bl.a. initiativtager til indførelse af tamrener i Grønland i 1950'erne og deltog i en række af Nationalmuseets grønlandsekspeditioner i starten af 1960'erne.


Senere blev han leder af Landsmuseet i Nuuk, og han var med på Knud Rasmussens mindeekspedition i slutningen af 1970'erne.


Jens Rosing var en fremragende historiefortæller og har skrevet en række bøger om grønlandsk kultur, ligesom han har stået bag film om samme emne.

Som kunstner har han især tegnet og malet med akvarel, lavet skulpturer og skabt en lang række illustrationer til såvel fagbøger som til fiktioner. Og udover Grønlands hjemmestyres våbenskjold fra 1985, står han bag en alen lang række motiver til grønlandske frimærker.


Jens Rosing modtog i 1979 Dansk Forfatterforenings Faglitterære pris, i 1985 Grønlands hjemmestyres kulturpris, og i 1989 fik han Statens Kunstfondslivsvarige ydelse.


Ved sin død boede han i Humlebæk i Danmark.