Åbningstid i dag: 10-17
Åbningstid i dag: 10-17
Åbningstid i dag: 10-17
Åbningstid i dag: 10-17
Åbningstid i dag: 10-17
Åbningstid i dag: 12-17
Åbningstid i dag: 12-17
Menu

Udstilling af materialet fra den landsdækkende kampagne mod misbrug af børn i Grønland: STOP sexmisbrug af børn.

Maj - juli 2007

STOP sexmisbrug af børn

Kampagnemateriale til forebyggelse af seksuelle overgreb på børn udarbejdet i samarbejde mellem PAARISA (Direktoratet for Sundhed, Nuuks Kommune, Grønland), den grønlandske billedkunstner Julie Edel Hardenberg og Inuk Media.

Samarbejdet har betydet at kommunen har taget kunsten i brug for at nå en sårbar målgruppe samt tage kampen op mod denne skadevoldende problematik.

Hensigten med materialet og den aktuelle kampagne er at bryde tabuet og oplyse om emnet, og få det på dagsordenen i samfundsdebatten.

Materialet oplyser børn og unge om deres rettigheder i henhold til FN's Børnekonvention og henviser med klare farver, former og symboler børn og unge til, hvor man kan få professionel rådgivning.

Materialet er distribueret via skoler og fritidsordninger og tænkt ind i skolernes undervisning, med fokus på holdninger og handlemuligheder ved forskellige former for krænkelser.

Med kampagnen vil man således styrke børnenes og de unges selvsikkerhed og opfordre dem til at sætte egne grænser, samt passe på sig selv og hinanden.

Kampagnen startede med en landsdækkende event den 28.
februar 2007.