Åbningstid i dag: 10-17
Åbningstid i dag: 10-17
Åbningstid i dag: 10-17
Åbningstid i dag: 10-17
Åbningstid i dag: 10-17
Åbningstid i dag: 12-17
Åbningstid i dag: 12-17
Menu

FØRERFÅR

[In English below]

Bliv klogere på en helt særlig race og en helt særlig uld, når islandske Daníel Hansen holder sit foredrag (på engelsk) på Pakhusstrik 2024

Lørdag 7. september kl. 13.30

Et gammelt ordsprog siger, at hvis du bærer uldtøj lavet af uld af førerfår, finder du altid hjem.

Førerfår er en enestående race, som ikke findes andre steder i verden end i Island. Den består kun af 1200 individer, hvorfor der også arbejdes på at få den på listen over truede arter hos UNESCO.

Denne eftermiddag vil førerfårenes historie og karakteristika blive gennemgået. Hør f.eks. om deres særlige talenter i forhold til at lede andre får igennem storme og farefulde steder. Deres uld er endvidere helt speciel, blødere og finere end anden uld, og er et eftertragtet produkt til f.eks. tweedproduktion.

Islandske Daníel Hansen er pensioneret lærer og landmand. For ti år siden åbnede han et videnscenter i det nordøstlige Island, hvor gæster kan blive meget klogere på denne enestående race. Sidste år udgav han endvidere en bog om emnet, og under oplægget vil man kunne høre historier fra bogen om det specielle forhold mellem de islandske førerfår og mennesker.

Foredraget varer 45 minutter

OBS. Foredraget er på engelsk

Billetsalg


PAKHUSSTRIK 2024
Arrangementet indgår i Pakhusstrik 2024. Adgang til festivalen kræver partoutbillet. Læs mere om den nordatlantiske strikkefestival på nordatlantens.dk/pakhusstrik  

 

LEADERSHEEP

An old proverb says that if you wear woolen clothes made from the wool of leadersheep, you will always find your way home.

Leadersheep are a unique breed found only in Iceland. With a population of just 1,200 individuals, efforts are underway to have it listed as an endangered species by UNESCO.

This afternoon, the history and characteristics of the leadersheep will be discussed. Learn about their special talents, such as guiding other sheep through storms and dangerous places. Their wool is also very special, being softer and finer than other wool, making it a sought-after product for tweed production.

Icelandic Daníel Hansen is a retired teacher and farmer. Ten years ago, he opened an informationcenter in northeastern Iceland where visitors can learn a lot about this unique breed. Last year, he also published a book on the subject, and during the presentation, you will hear stories from the book about the special relationship between the Icelandic lead sheep and humans.

The lecture is in English

Tickets

Billetsalg

Billetsalg

Pakhusstrik 2024

Pakhusstrik 2024

Husk partoutbillet

Husk partoutbillet