Åbningstid i dag: 10-17
Åbningstid i dag: 10-17
Åbningstid i dag: 10-17
Åbningstid i dag: 10-17
Åbningstid i dag: 10-17
Åbningstid i dag: 12-17
Åbningstid i dag: 12-17
Menu

Nye perspektiver i vestnordisk samarbejde

Tirsdag den 10. november fra 16.30 - 18.30

De vestnordiske landes geografiske placering danner basis for en fælles regional forståelse, kulturelle bånd samt fælles økonomiske interesser. I takt med at den arktiske is smelter, vokser omverdenens interesse også for området. Kan et øget samarbejde og en fælles strategi de vestnordiske lande imellem sikre dem en større indflydelse i Arktis - og samtidig styrke egne markeder?

Vi får besøg af Generalsekretæren for Vestnordisk Råd, Inga Dóra Markussen, der vil informere om Vestnordisk Råds arbejde, især i forhold til det fiskeripolitiske samarbejde, en fælles strategi for transport- og infrastrukturelle områder, samt en frihandelsaftale landene i mellem.

I forlængelse af Inga Dóra Markussens oplæg lægger vi op til paneldebat hvortil vi har inviteret de nordatlantiske folketingsmedlemmer m.fl.
Mødet afsluttes med et let traktement og networking.

Arrangementet præsenteres af Nordatlantens Brygges Erhvervsklub, men er åbent for alle.

Billetter
Pris 50 kr.

billetter

billetter