Åbningstid i dag: 10-17
Åbningstid i dag: 10-17
Åbningstid i dag: 10-17
Åbningstid i dag: 10-17
Åbningstid i dag: 10-17
Åbningstid i dag: 12-17
Åbningstid i dag: 12-17
Menu

CLAUS CARSTENSEN
KLAKSVIKAFFÆRER

4. maj - 11. august 2013

Gennem en årrække har den danske kunstner Claus Carstensen samarbejdet med det velrenommerede færøske grafiske værksted Steinprent i Tórshavn. Under det første arbejdsophold i 2002, lavede Claus Carstensen et lille litografisk blad, der  i titel og tekst har en meget direkte henvisning til den radikale og skæbnesvangre konflikt mellem Færøerne og Danmark i 1950'erne, der blev kendt som Klaksvík-striden eller Klaksvík-affæren.

Inspireret af dette litografiske blad og med afsæt i Claus Carstensens grafiske produktioner på Steinprent, har den færøske kurator Kinna Poulsen sammensat udstillingen Klaksvikaffærer. Kompletteret med en række af kunstnerens øvrige værker, kan disse litografiske tryk nu opleves på Nordatlantens Brygge.

Temaer som magt-magtesløshed, aggression-ydmygelse, territorialisering-deterritorialisering og identitet er afgørende for hele Claus Carstensens oeuvre, og i de udstillede værker placeres disse temaer i kontekst af den historiske færøsk-danske konflikt.

Et centralt værk på udstillingen - Klaksvikaffærer (2010), som er et overmalet færøsk flag, der vender på højkant med korset nedad - skabte furore og debat, da det blev vist i Tórshavn i 2011, og blev af flere betragtet som flagskænding! Det overmalede flag er en del af en lang serie af malerier med flagmotiver, der tager udgangspunkt i bestemte symboliserings- og territorialiserings-mekanismer.

På Carstensensk vis er værkerne således ofte sammensat af talrige elementer og lag, og de besidder - helt bevidst - et udfordrende kaos og en flertydighed. Men betragter man værkerne med nysgerrighed og går på opdagelse i dem, dukker der mangfoldige politiske henvisninger, genkendelige biografiske og historiske fragmenter op midt i den rå vildskab. Det flertydige er således med til at åbne værkerne op og  stille beskueren fri i sin egen tolkning af dem.

Udstillingskurator er den færøske kunstkritiker og forfatter Kinna Poulsen.

Om kunstneren
Claus Carstensen er født 1957 og uddannet 1977-83 på Kunstakademiet i København, hvor han var professor fra 1993-2002. Claus Carstensen har en kritisk og samfundsorienteret tilgang til kunsten. Kombineret med interessen for semiotik har det givet sig udslag i en vedvarende udforskning af kunstbegrebets grænser.

Ofte arbejder han ud fra en række "destruktive" principper eller benspænd, hvor værkerne skamferes eller nedbrydes, for på den måde at skabe noget nyt.

Claus Carstensen arbejder overvejende med billedkunst, hvor maleriet står centralt, men han har også udgivet essays og digte. I 2004 modtog kunstneren Eckersberg Medaljen.

udvalgt presseomtale

udvalgt presseomtale

læs mere om claus carstensen

læs mere om claus carstensen