Åbningstid i dag: 10-17
Åbningstid i dag: 10-17
Åbningstid i dag: 10-17
Åbningstid i dag: 10-17
Åbningstid i dag: 10-17
Åbningstid i dag: 12-17
Åbningstid i dag: 12-17
Menu

DE DANSKE MEDIER OG RIGSFÆLLESSKABET

Hvilken rolle spiller danske medier for danskeres syn på Grønland og Færøerne? Dansk Ungdoms Fællesråd (DFU) slår dørene op for et oplæg- og debatarrangement på Nordatlantens Brygge.

Torsdag 1. december 2022 kl. 18

Hvilken rolle spiller (især danske) medier i forhold til de fordomme, stereotyper og den manglende viden, der er mellem Grønland, Færøerne og Danmark? Og hvordan fremstiller danske medier egentlig de to lande?

Disse spørgsmål vil du få et indblik i under arrangement. I den første del vil der være oplæg af Johanne Faigh Larsen og Turið Nolsøe om danske mediers fremstilling af hhv. Grønland og Færøerne. Begge har forsket i emnet. Derudover vil et større dansk medie bidrage med et oplæg fra mediernes perspektiv. Til sidst sluttes begivenheden med spørgsmål fra salen.

Baggrund
Når der hovedsageligt vil blive fokuseret på danske medier så er det, fordi antagelsen er, at det er her problemet er størst. Fokus vil være både på, om medierne gør nok for at undgå at reproducere stereotyper (dvs. om de har en for ensidig og især negativt betonet dækning af Grønland og Færøerne) og på spørgsmålet om, hvilket ansvar medierne bærer.

Arrangementet er en del af DUFs projekt Sjómaq, som har til formål at skabe bånd og øge det gensidige kendskab mellem unge i Grønland, Færøerne og Danmark. En vigtig del af projektet er at skabe oplysning om landene og forholdet imellem dem.


Program
Kl. 18.00: Velkomst og rammesætning
Kl. 18.10: Oplæg om repræsentation af grønlændere og Grønland i danske medier ved Johanne Faigh Larsen, kandidat i journalistik og dansk på Roskilde Universitet (inkl. Q&A)
Kl. 18.35: Oplæg om repræsentation af færinger og Færøerne i danske medier ved Turið Nolsøe, Ph.d.-stipendiat hos Institut for Kommunikation hos KU (inkl. Q&A)
Kl. 19.05: Pause

Kl. 19.15: Hvordan føler en ung, grønlandsk studerende i Danmark, at unge fra Grønland bliver repræsenteret i danske medier? Kort indlæg fra Naja-Theresia Høegh fra Avalak (grønlandsk studenterforening i DK).
Kl. 19.30: Hvilken rolle spiller danske medier? Hvad kan danske medier gøre for at skabe bedre repræsentation? Er der sket en positiv udvikling gennem de seneste år? Oplæg ved Phillippa Maigaard, tidl. TV2-reporter bosiddende i Grønland.
Kl. 19.45: Spørgsmål fra salen
Kl. 19.55: Afslutning


Praktisk info
Dørene vil være åbne fra kl. 17.30 og man kan købe snacks og drikkevarer både før og under arrangementet, der varer to timer (inkl. pause)

Gratis tilmelding
Arrangementet er åbent for alle, og det er gratis, men det er nødvendigt at bestille pladsbillet.

Tilmeld dig her.

Tilmelding

Tilmelding