PROJEKTIONER AF ÓLAFUR ELÍASSON

Fredag 30. nov. kl. 16-19 og lørdag 1. dec. kl. 15-20

Landskabsfotografier projiceret på Islands Ambassades del af pakhusets vestlige facade, fredag den 30. november kl. 16-19 og lørdag den 1. december kl. 15-20.

Arrangeret af Islands Ambassade i samarbejde med Nordatlantens Brygge i anledning af Islands 100-års suverænitetsjubilæum.