Åbningstid i dag: 10-17
Åbningstid i dag: 10-17
Åbningstid i dag: 10-17
Åbningstid i dag: 10-17
Åbningstid i dag: 10-17
Åbningstid i dag: 12-17
Åbningstid i dag: 12-17
Menu

Kolonihistorien er ikke død!

Foredragsaften om dansk kolonihistorie.

OBS: UDSOLGT 

Mandag den 23. marts kl. 19.30

Danmark er en tidligere kolonimagt, men det har vi næsten glemt. Danmark har både haft kolonier på Afrikas vestkyst, i Indien, Caribien og Nordatlanten. Selv om det er et kapitel i den danske historie, som mange gerne vil anse for at være afsluttet, så er Danmarks kolonihistorie ikke død. Hverken i Danmark eller i de gamle kolonier.

I 2013 afsatte den grønlandske regering knap 10 millioner kroner til en forsoningskommission, der over de næste fire år skal udforme en handlingsplan, som gennem tilgivelse og forsoning skal hjælpe den grønlandske befolkning med at lægge afstand til den danske kolonisering. Den danske regering takkede pænt nej til invitationen om at deltage i arbejdet.

Kan Danmark forsone sig med sin kolonihistorie?
Baggrund præsenterer ved dette arrangement fire vigtige stemmer, som alle arbejder med spørgsmålet om forsoning med de gamle kolonimagter og deres koloniers fortid – både i Grønland og alle de andre, tidligere kolonier.

Astrid Nonbo Andersen er Postdoc ved Dansk Institut for internationale Studier.
Björn Lingner er ekstern lektor ved Institut for Kultur og Samfund, Roskilde Universitet.
Jens Heinrich er uddannet historiker ved Illisimatursarfik/Grønlands Universitet og medlem af forsoningskommissionen. 
Lars Jensen er lektor ved Institut for Kultur og Identitet, Roskilde Universitetscenter.

Foredragsaftenen udspringer af artikelserien “Forsoning med den danske kolonihistorie?” der tæller bidrag fra Martin Breum, Kirsten Thisted, Jens Heinrich, Ulrik Pram Gad, Søren Rud, Astrid Nonbo Andersen, Björn Lingner, Johanne Bruun, Lars Jensen, Jonas Krogh Madsen og Thor Bjørn Nørgaard.

Læs alle artiklerne på Baggrund.com.

Baggrund er et dansk onlinetidsskrift for samtidshistorie, iscenesættelse af akademisk viden og vidensformidling. Her kan du læse om Københavns klimaplan, klimakrisen, kondomer i Oplysningstiden, økonomiske parasitter, amerikanske droner, kinesiske migrantarbejdere, måger, Facebooks informationsboble og højreekstremismens fremmarch i Tyskland. Blandt andet. 

 

Foto: Ariktisk Institut

billetter

billetter

Læs mere om baggrund.com

Læs mere om baggrund.com