OPLEV NORDATLANTEN

Hvordan smager tang?
Hvor blødt føles sælskind?
Hvor stor er en isbjørn?

Alle sanser tages i brug i Nordatlantens Brygges undervisningstilbud for indskolingsklasser.

Ved at smage, røre, tegne og høre spændende historier og sagn fra Grønland, Island eller Færøerne, får eleverne en bevidsthed om, at der findes lande langt fra Danmark, som vi har en særlig tilknytning til.

Undervisningsforløbet kan bl.a. inddrages som led i klassens arbejde med de nordiske lande i dansk, billedkunst, historie eller naturteknik.

Forløbet kan tilpasses den enkelte gruppe efter aftale inden besøget.

Målgruppe: 0.-5. klasse
Varighed: 1½ time

booking

booking