MYTER OG MUNDTLIGE FORTÆLLINGER 6.-10. klasse

Hvad er myter, og hvilken kulturel betydning har myter haft i de nordatlantiske lande? Eleverne arbejder aktivt med myter og egne fortællinger.

Vi forholder os til mytens tematik og funktion i samfundet og kulturen. Igennem skriveøvelser og gruppearbejde formulerer og illustrerer vi myter, der kunne gøre sig gældende i dag. Vi deler vores myter med hinanden som mundtlige fortællinger og taler om forskelle og ligheder i både gamle og moderne myter.
I forløbet inddrages aktuelle udstillinger på Nordatlantens Brygge, som afsæt for elevernes egne fortællinger.
Undervisningsforløbet kan inddrages i dansk og billedkunst og kan tilpasses den enkelte gruppe efter aftale inden besøget. Forløbet kan f.eks. kombineres med genreforløb om myter og sagn, folkeeventyr og kunsteventyr.

Målgruppe: 6.-10. klasse
Varighed: 1½ time

booking

booking